top of page

School Laptops***Computadoras Portátiles***Laptop Lekòl La


Please keep school laptops turned on day and night so that they can receive important updates


Thank you!


Mantengan las computadoras portátiles de la escuela encendidas día y noche para que puedan recibir actualizaciones importantes.


¡Gracias!


Tanpri kenbe òdinatè pòtab lekòl yo lajounen kou lannwit pou yo ka resevwa dènye enfòmasyon enpòtan yo


Mèsi!

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page