School Laptops***Computadoras Portátiles***Laptop Lekòl La


Please keep school laptops turned on day and night so that they can receive important updates


Thank you!


Mantengan las computadoras portátiles de la escuela encendidas día y noche para que puedan recibir actualizaciones importantes.


¡Gracias!


Tanpri kenbe òdinatè pòtab lekòl yo lajounen kou lannwit pou yo ka resevwa dènye enfòmasyon enpòtan yo


Mèsi!

Featured Posts
Recent Posts